На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, од понедељка 24. 1. 2022. године, сви разреди наставу похађају у школи и то:

  • по првом моделу (непосредно у школи) ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда;
  • по другом (комбинованом) моделу ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда.

Матична школа
Парни разреди – пре подне
Непарни разреди – после подне
А група долази у школу у уторак и четвртак, Б група у понедељак, среду и петак.
Следеће недеље се групе смењују, А група је у школи у понедељак, среду и петак, Б група у уторак и четвртак.

Горња Врежина
Преподневна смена – млађи разреди.
Поподневна смена – старији разреди.
Одељења се не деле на групе.

Leave a Comment