Улаз у школу у Горњој Врежини

Основна школа „Чегар“ у Нишу – издвојено осморазредно одељење у Горњој Врежини, које је у саставу школе од школске 1973/1974. године, налази се на катартарској парцели 517, К.О.Горња Врежина чија је укупна површина 47 ари и 35 метара квадратних. Објекат зграде заузима површину од 406 квадратна метра, асфалтирани терен за рукомет и кошарку заузима површину од 378 квадратних метара и неасфалтирамни терен за фудбал заузима површину од 297 метара квадратних.

Терен за рукомет и кошарку

Школски објекат се загрева сопственом котларницом у којој се налази котао који користи лож уље, док се у оквиру котларнице налази и резервоар за складиштење горива запремине 5 тона. Школско двориште није ограђено. Школа не поседује телефонску нити интернет везу мада је иста инсталирана. Школа је прикључена на градску водоводну, електро и канализациону мрежу.

Школа у Горњој Врежини