Директор:
Горан Динић (direktor [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)

Помоћници директора:
Данијела Максимовић (наст. историје)
Саша Матијашевић (наст. информатике и рачунарства)
Александра Цветковић (наст. географије)

Припремне предшколске групе:
Ивана Петковић
Јелена Ристић
Милица Ћирић

Предавачи у млађим разредима:
I разред – Лидија Стојановић, Светлана Петковић, Наташа Јовић, Лела Митровић, Наташа Ћирић
II разред – Јована Величковић, Сузана Првуловић, Даворка Босанац, Биљана Стошић, Наташа Ћирић
III разред – Весна Михајловић, Ирена Кнежевић, Наташа Петровић, Бојана Пешић, Снежана Филиповић
IV разред – Владица Стојановић, Маја Миленковић, Љиљана Денић, Татјана Стојменовић, Милена Ђорђевић
Продужени боравак – Драгана Јовановић, Весна Добрић, Сања Милошевић, Марија Јовановић

Предавачи у старијим разредима:
Српски језик – Слађана Јанковић, Весна Станојевић, Биљана Николић, Марија Новаковић, Јасмина Лукић
Енглески језик – Марина Милановић, Соња Јовановић, Ана Живковић, Тамара Милосављевић, Марија Здравковић
Немачки језик – Ивана Милошевић, Ана Митић
Руски језик – Радмила Динић
Математика – Јелена Крстић, Бојана Петковић, Бранкица Стевчић, Маја Раденковић (Ивана Стојановић), Маја Суровић
Физика – Татјана Мишић, Марина Најдановић-Лукић, Маријана Анђелковић
Хемија – Мирко Спасић, Сандра Радоњић
Биологија – Слађана Илић, Катарина Миладиновић
Географија – Данијела Михаиловић, Александра Цветковић, Бојан Голубовић
Историја – Славиша Станковић, Данијела Максимовић, Наташа Чворовић
Техника и технологија – Небојша Николић, Весна Марјановић, Тамара Матијашевић, Наташа Чворовић, Весна Додић, Јелена Милановић, Саша Матијашевић
Ликовна култура – Биљана Џудовић, Александра Георгијев, Јелена Цветковић, Јелена Ћирић
Музичка култура – Магдалена Кецман, Милан Стојановић
Физичко васпитање – Срђан Јаковљевић, Предраг Цекић, Владимир Ристић, Небојша Митић, Мартин Трајковић
Информатика и рачунарство – Саша Матијашевић, Маријана Анђелковић, Јелена Милановић, Љиљана Анђелковић
Грађанко васпитање – Весна Анђелковић (Кристина Пешић Стојиљковић), Марија Новаковић, Александра Цветковић, Маријан Томић
Верска настава – Милан Марковић

Стручни сарадници:
Психолог – Снежана Шундрић (psiholog [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)
Педагог – Соња Марковић (pedagog [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)
Логопед – Јелена Јовановић (logoped [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)
Библиотекар – Радмила Динић, Весна Анђелковић (Кристина Пешић Стојиљковић)

Административни радници:
Секретар – Саша Симић (sekretar [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)
Рачуноводство (racunovodstvo [at] oscegar [dot] edu [dot] rs):
Шеф рачуноводства
– Драгана Ристић (sef [dot] racunovodstva [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)
Референт за финансијско – рачуноводствене послове – Ружица Манић (blagajnik [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)

Чистачице:
Весница Динић, Олгица Алексић, Љиљана Спасојевић, Биљана Митровић, Јасмина Милић, Душанка Цветковић, Братислав Крстић, Ивана Живковић, Ивана Ђорђевић

Домар мајстор одржавања:
Саша Првуловић, Зоран Ристић