Директор:
Горан Динић (direktor [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)

Помоћници директора:
Данијела Максимовић (наст. историје)
Саша Матијашевић (наст. информатике и рачунарства)
Александра Цветковић (наст. географије)

Припремне предшколске групе:
Ивана Петковић
Јелена Ристић

Предавачи у млађим разредима:
Горан Милошевић
Сузана Првуловић
Даворка Босанац
Биљана Стошић
Весна Михајловић
Ирена Кнежевић
Наташа Петровић
Бојана Пешић
Снежана Филиповић
Владица Стојановић
Маја Миленковић
Љиљана Денић
Татјана Стојменовић
Милена Ђорђевић
Лидија Стојановић
Светлана Петковић
Наташа Јовић
Лела Митровић
Наташа Ћирић
Драгана Јовановић
Весна Добрић
Сања Милошевић
Јована Величковић

Предавачи у старијим разредима:
Српски језик – Слађана Јанковић, Весна Станојевић, Биљана Николић, Марија Новаковић, Јасмина Лукић
Енглески језик – Марина Милановић, Соња Јовановић, Ана Живковић, Тамара Милосављевић, Марија Здравковић
Немачки језик – Ивана Милошевић, Ана Митић
Руски језик – Радмила Динић
Математика – Јелена Крстић, Бојана Петковић, Бранкица Стевчић, Маја Раденковић, Маја Суровић
Физика – Татјана Мишић, Марина Најдановић-Лукић, Маријана Анђелковић
Хемија – Мирко Спасић, Сандра Радоњић
Биологија – Слађана Илић, Катарина Миладиновић
Географија – Данијела Михаиловић, Александра Цветковић, Бојан Голубовић
Историја – Славиша Станковић, Данијела Максимовић, Наташа Чворовић
Техника и технологија – Небојша Николић, Весна Марјановић, Тамара Матијашевић, Наташа Чворовић, Весна Додић, Кристина Пешић Стојиљковић
Ликовна култура – Биљана Џудовић, Александра Георгијев, Јелена Цветковић, Јелена Ћирић
Музичка култура – Магдалена Кецман, Милан Стојановић
Физичко васпитање – Срђан Јаковљевић, Предраг Цекић, Владимир Ристић, Небојша Митић, Мартин Трајковић
Информатика и рачунарство – Саша Матијашевић, Маријана Анђелковић, Јелена Милановић, Љиљана Анђелковић
Грађанко васпитање – Весна Анђелковић, Марија Новаковић, Александра Цветковић, Маријан Томић
Верска настава – Милан Марковић

Стручни сарадници:
Психолог – Снежана Шундрић (psiholog [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)
Педагог – Соња Марковић (pedagog [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)
Логопед – Јелена Јовановић (logoped [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)
Библиотекар – Радмила Динић, Весна Анђелковић

Административни радници:
Секретар – Саша Симић (sekretar [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)
Рачуноводство (racunovodstvo [at] oscegar [dot] edu [dot] rs):
Шеф рачуноводства
– Драгана Ристић (sef [dot] racunovodstva [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)
Референт за финансијско – рачуноводствене послове – Ружица Манић (blagajnik [at] oscegar [dot] edu [dot] rs)

Чистачице:
Весница Динић, Олгица Алексић, Љиљана Спасојевић, Биљана Митровић, Јасмина Милић, Душанка Цветковић, Братислав Крстић, Ивана Живковић, Ивана Ђорђевић

Домар мајстор одржавања:
Саша Првуловић, Зоран Ристић