Издавање дупликата сведочанства

Поступак за издавање дупликата докумената сведочанстава 1. Одштампајте и попуните молбу за издавање дупликата. 2. Попуните уплатнице и уплатите таксе (републичка административна такса и такса за оглас) према доле наведеним инструкцијама: ПРВА ТАКСА Износ за уплату: 1.000,00 динараСврха уплате: републичка административна таксаПрималац: Буџет Републике СрбијеРачун за уплату: 840-742221843-57Модел 97 позив на број 14-125 ДРУГА ТАКСА…

Read More

Изостанци и правдање часова

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) Члан 84. став 1. тачке 4) и 5)Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да…

Read More

Родитељски састанак за предшколце

Родитељски састанак за предшколце у матичној школи је у уторак 19. 9. 2023. године у 19 часова. Родитељски састанак у Горњој Врежини биће одржан по завршетку свечаног пријема предшколаца. Свечани пријем предшколаца је у среду и то:

Read More

Родитељски састанци

Родитељски састанци у матичној школи ће се одржати у понедељак 4. 9. 2023. године по следећем распореду:I и III разред од 18.00 до 18.30;II и IV разред од 18.30 до 19.00;V и VII разред од 19.00 до 19.30;VI и VIII разред од 19.30 до 20.00. Родитељски састанци у Горњој Врежини ће се одржати по следећем…

Read More

Обавештење о почетку школске 2023/24. године

У школу се полази 1. 9. 2023. године по следећем распореду:Матична школаНепарни разреди – пре поднеПарни разреди – после поднеСмене се мењају на недељу дана. Преподневна смена од 7.30Поподневна смена од 13.30Свечани пријем ђака првака је у петак 1. 9. 2023. од 11.00. Горња ВрежинаПреподневна смена – старији разреди прве недеље од 7.30, наредне недеље…

Read More

Родитељски састанци 28. 6.

Родитељски састанци ће се одржати у среду 28. 6. 2023. године по следећем распореду:I и III разред од 18.00 до 18.30;II и IV разред од 18.30 до 19.00;V и VII разред од 19.00 до 19.30;VI и VIII разред од 19.30 до 20.00. Родитељски састанци у Горњој Врежини ће се одржати у среду 28. 6. 2023.…

Read More

Обавештење о завршетку редовне наставе у другом полугодишту школске 2022/23. године

На основу дописа Министарства просвете број 601-00-1/20/2023-01 од 2. 6. 2023. године а у вези Закључка Владе Републике Србије број 601-4838/2023 од 1. 6. 2023. обавештавамо вас да: Допуна информације:

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ о наставку наставе у другом полугодишту школске 2022/2023. године

Настава у другом полугодишту се наставља у среду 19. 4. 2023. године по следећем распореду: Матична школаНепарни разреди – после поднеПарни разреди – пре поднеГорња ВрежинаПреподневна смена – старији разредПоподневна смена – млађи разреди Припремна настава за ученике осмог разреда наставља се по следећем распореду: Предмет Термин Српски језик Биљана Николић: VIII-5 понедељак (пре подне…

Read More