Улаз у матичну школу
Основна школа „Чегар“ у Нишу налази се на катартарској парцели 3644, К.О.Ниш-Панталеј чија је укупна површина 1 хектар 16 ари и 94 метара квадратних. Објекат зграде заузима површину од 22 ари и 73 квадратна метра, балон сала (изграђена на асфалтираном рукометном терену), за коју школа нема употребну дозволу, површине је 814 метара квадратних, а пратеће свлачионице са мокрим чвором 82 метара квадратних, терен са вештачком травом за мали фудбал заузима површину од 594 метара квадратних, асфалтирано кошаркашко игралиште 442 метара квадратних, а трафостаница метара квадратних. Сама зграда састоји се од два приземна дела међусобно повезана пространим застакљеним холом и једног спрата изнад већег дела приземља.

У склопу уређења школе сам објекат је ограђен металном оградом целим својим обимом, а у школско двориште се улази преко капије која је ноћу закључана што претставља додатрну безбедност за школску зграду и школски простор у целини. Такође, урађено је градско осветљење у оквиру школског дворишта тако да је објекат са двориштем осветљен у току ноћи па је могућност контроле преко видео надзора, који школа поседује, омогућен 24 сата дневно свих 365 дана у години. Горе наведени видео надзор поседује 16 камера од којих школско двориште покривају 4 камере док су остале усмерена на надзор унутрашљости школског објекта. Све учионице и кабинети у школској згради осветљени су природним и вештачким светлом. Подови у учионицама и кабинетима обложени су различитим врстама материјала за облагање подова, од топлог пода и итисона до ламината. Школски ходници обложени су терацом. Грејање у школској згради је централно са котловима који се налазе у котларници у оквиру школе и користе лож уље које се складишти у посебно изграђеном подземном резервоару капацитета 60 тона. Школа је прикључена на градску водоводну, електро и канализациону мрежу. Школска зграда је од 2006. године прикључена на кабловску телевизију и кабловски интернет који сада има брзину од 20/2 Mbps. Пројектом дигитализације школе у сарадњи са Електронским факултетом у Нишу 2010. године постављени су wireless рутери у свим ходницима тако да је интернет доступан у свакој учионици и кабинету у школској згради. Све просторије у школској згради израђене су према Правилнику о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу.
Кабинет за информатику и рачунарство