Основна школа „Чегар“ у Нишу спада у ред школа са дугом традицијом.

Отпочела је са радом 1965. године, на самој периферији града, у насељу „Моша Пијаде“, у једном делу тада тек саграђеног објекта. До 1970. године школа је радила са 12 одељења млађих разреда, као истурено одељење Основне школе „Његош“ у Нишу. У школи тада није било водовода па је постављен хидрофор који је вукао воду из бунара. Градски водовод је у школску зграду стигао школске 1969/1970. када је бунар затрпан.

Од 1. септембра 1970. године, на основу Решења СО – Ниш, бр. 610/35-70 школа почиње да ради као самостална осморазредна школа. Тада је добила име Основна школа „Чегар“. На почетку школске 1970/1971. године школа је имала 35 одељења и 1108 ученика. У матичној школи је радило 31 одељење и 4 одељења у издвојеном одељењу у Доњој Врежини.

Школске 1973/74. школи су припојена осморазредна одељења из Малче и Горње Врежине и четвороразредна одељења из Јасеновика и Врела. Припајањем издвојених одељења матичној школи, ова школа је постала скоро највећа школа у граду. У том периоду школа је достигла највећи број одељења и ученика: имала је 69 одељења и 1802 ученика.

У то време школа је радила у изузетно неповољним условима. Због недостатка простора радило се у три смене, а број ученика је стално растао. Услед наглог ширења града и великог прилива нових ученика, а због недостатка простора за њихов пријем, школске 1982/1983. год. из њеног састава се издваја један број одељења и формира Основна школа „Родољуб Чолаковић“ у чији састав улази и осморазредно одељење у Малчи и четвороразредно одељење у Врелу, а матичној школи „Чегар“ остају осморазредно одељење у Горњој Врежини и четвороразредно одељење у Јасеновику.

На основу извештаја Управе за образовање, културу, омладину и спорт града Ниша – одсек за просветну инспекцију, број: 614-98/2009-12, као и сагласности просветних саветника Школске управе у Нишу, у школи се од школске 2009/2010. године изводи настава у продуженом боравку за ученике првог разреда. На основу извештаја Управе за образовање, културу, омладину и спорт града Ниша – одсек за просветну инспекцију, број: 614-105/2009-12, као и сагласности просветних саветника Школске управе у Нишу, од школске 2010/2011. године изводи се настава у продуженом боравку за ученике другог разреда.

Решењем Министарства просвете и науке Републике Србије број: 610-00402/2011-07 Основна школа „Чегар“ у Нишу је верификована за обављање делатности предшколског васпитања и образовања остваривањем припремног прешколског програма.

Од школске 2014/2015. издвојено одељење из Јасеновика ради у саставу основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Малчи на основу одлуке о мрежи основних школа на територији града Ниша.