Шта је потребно да дете зна и може пре поласка у школу?

Говор и језик

 • Правилно изговара све гласове.
 • Правилно се граматички изражава (користи једнину, множину, родове, падеже, заменице).
 • Зна да преприча краћи доживљај или краћу причу у правилном следу.
 • Зна да дефинише једноставне појмове (нпр. чему служи столица).
 • Разуме смисао реченица.

  Предчиталачке вештине

  • Препознаје и именује којим гласом почиње и завршава реч.
  • Зна да именује речи на задати глас („На слово, на слово“).
  • Препознаје да ли је задати глас на почетку, у средини или на крају речи.
  • Раставља краће речи на гласове (колико гласова има у речи „миш“).
  • Саставља краће речи од задатих гласова (м-и-ш, с-и-р).
  • Разуме просторне односе (горе-доле, испред-иза…).
  • Оријентише се на себи (десна/лева рука), у простору (где је лево/ десно, смер кретања) и  на папиру.

  Графомоторика

  • Шака и прсти су флексибилни.
  • Правилно држи оловку.
  • По узорку повлачи линије од тачке до тачке.
  • Прецртава круг, троугао, квадрат.

  Треба имати на уму:

  • Свако дете је индивидуа која има свој план и начин учења и сазнавања.
  • Дете напредује и сазрева у складу са својим индивидуалним могућностима и врло је важно да родитељи прате интересовања и потребе свога детета.
  • Дете се радује сваком новом сазнању, али не очекујте од њега да зна све као одрасли.

  Закључујемо:

  Игра је најбоља припрема.

  Омогућите свом детету да се што више игра. У игри се најбоље и најлакше учи, стичу прва искуства, учи да посматра размишља и закључује. Игра му помаже да се осамостали и стекне самопоуздање.

  Полазак у школу није улазак у свет одраслих.

  Ваш логопед
  Јелена Јовановић

  Leave a Comment