ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ У КУЋНИМ УСЛОВИМА
ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ШТАФЕТНЕ ИГРИЦЕ

Свакодневне вежбе обликовања

Покренимо нашу децу – вежбе обликовања без реквизита: YouTube
Покренимо нашу децу – вежбе обликовања са реквизитом (столица): YouTube
Покренимо нашу децу – вежбе обликовања са реквизитом (палица): YouTube
100 вежби обликовања без реквизита: YouTube
Елементарне игре и штафетне игре у кругу породице Штафетна игра у пару са чланом породице (тата-дете): Facebook
Вежбе са реквититом (ролна таолет папира, пластична флашица..): Facebook

Часови:

 • Динамични, забавни,инструкција кратка;
 • Коришћење мултимедија,визуелних садржаја и савременихтехнологија;
 • Не само шта и како, већ и зашто вежбамо;
 • Задаци су оптималне тежине, свако према својим способностима вежба;
 • Могућност избора је велик;
 • Нетрадиционалне и сарадничкеактивности;
 • Фокус на здрављу и целоживотном вежбању.

Какве користи очекујемо?

 • Боље физичко и ментално здравље ученика,
 • Бољи школски успех, мањедисциплинских проблема,
 • Боља атмосфера у кући, јачи осећај заједништва,прихватања и успешности ученика,
 • Изграђивање стила живота свакодневним 60-то минутним вежбањем.

Очекивани исходи

Ученик/ученица правилно изводи најмање један комплекс вежби обликовања и приказује вежбе за поједине делове тела.
Зна утицај и значај вежби обликовања за организам, познаје поделу вежби обликовања и њихову терминологију, и функцију појединих вежби у комплексу.

Вежбе обликовања служе за:

 1. побољшање издржљивости
 2. правилно и лепо држање тела
 3. побољшање брзине
 4. побољшању снаге

One Thought to “Физичко и здравствено васпитање у кућним условима”

 1. […] Физичко и здравствено васпитање у кућним условима […]

Leave a Comment