Од 2. до 6. децембра у нашој школи у овкиру тематске недеље под називом „Велика открића” ученици 7. и 8. разреда су се подсећали најзначајнијих дистигнућа цивилизације.

Ученици 7. разреда тематску недељу обележили су на часовима историје, немачког језика и биологије са наставницима: Данијелом Максимовић, Иваном Милошевић и Катарином Миладиновић. На часовима историје су се упознали са великим открићима индустријске револуције – парном машином, локомотивом и паробродом, као и са открићима 18. века; на часовима немачког језика унапредили су знања везана за аутомобилску индустрију Немачке; на часовима биологије упознали су се са великим открићем 18. века – микроскопом.

Ученици 8. разреда припрему тематске недеље су обавили на часовима српског језика, техничког и информатичког образовања и историје са наставницима: Маријом Новаковић, Небојшом Николићем и Славишом Станковићем. Ученици су се у оквиру наведених предмета бавили питањем да ли би открића 20. века утицала на ток историје, као и на њен одраз и књижевности.

01

02

03

04

05

Leave a Comment