Критичко мишљење као скуп различитих комплексних вештина које се односе на промишљање вишег реда усмерено је на решавање проблема. Решавање проблема је ментални процес који укључује способност анализирања и налажења најбољег решења. Све што се ради како би се остварио постављени циљ представља решавање проблема.

У периоду од 03-05.10.2019. године наставници Основне школе „Чегар“ су похађали семинар „Школе за 21. век“. Стечена знања и вештине примењена су у настави на огледним часовима. Један од таквих часова је одржан у среду 16.10.2019. године из предмета информатика и рачунарство а у оквиру Европске недеље програмирања #CodeWeek, на коме су ученици направили апликацију за реализацију квиза. Апликација је креирана за џепни рачунар, микро бит (енг. micro:bit) а примену ће наћи на огледним и угледним часовима из свих осталих предмета.

Европска недеља програмирања.

01

02

03

04

05

Leave a Comment