Документацију за бесплатне уџбенике можете предати у рачуноводству школе најкасније до 14.03.2019. године.

Услови су следећи:
за ученике, социјално/материјално угрожениx породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа нe издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Захтевану документацију школе чувају у својој архиви.

Leave a Comment