На основу дописа Министарства просвете број 601-00-1/20/2023-01 од 2. 6. 2023. године а у вези Закључка Владе Републике Србије број 601-4838/2023 од 1. 6. 2023. обавештавамо вас да:

  • Друго полугодиште школске 2022/2023. године за ученике основне школе, у делу који се односи на редовну наставу, завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године.
  • Све остале активности предвиђене календарима образовно-васпитног рада за основне школе остварују се и даље како је утврђено.
  • У периоду од 7. јуна 2023. године најкасније до 20. јуна 2023. године у школама се остварују облици образавно-васпитноr рада (допунска, додатна и припремна настава и настава у природи), као и остали облици образовно-васпитног рада у складу са годишњим планом рада школе, а све у најбаљем интересу ученика.
  • Сваком ученику који није задовољан предлогом закључне оцене, школа ће да обезбеди уславе да ту оцену и поправи уколико покаже резултат који је оснава за поправљање оцена.
  • Продужени баравак организује се и даље до 20. јуна 2023. године.
  • Све активности које се односе на организацију и реализацију завршног испита за ученике осмог разреда основне шкале спроводе се у складу са годишњим планам.
  • Све активности које се односе на разредне и поправне испите, годишње испите спроводе се у складу са годишњим планом.

Допуна информације:

  • Припремни предшколски програм се одвија несметано према Годишњем плану рада школе, до 20. 6. 2023. године.

Leave a Comment