Родитељски састанци за млађе разреде ће се одржати у понедељак 13. 3. 2023. године по следећем распореду:
II и IV разред од 18.00 до 18.30
I и III разред од 18.30 до 19.00

Родитељски састанци за старије разреде ће се одржати у понедељак 13. 3.. 2023. године по следећем распореду:
VI и VIII разред од 19.00 до 19.30
V и VII разред од 19.30 до 20.00

Родитељски састанци у Горњој Врежини ће се одржати у понедељак 13. 3.. 2023. године по следећем распореду:
млађи разреди од 18.00 до 18.30;
старији разреди од 18.30 до 19.00.

Млађи разреди и Горња Врежина свако у својој учионици.
Старији разреди по следећем распореду:
Б: VI-4 и VII-4
М1: VI-1 и VII-3
М2: VIII-2 и V-2
ФХ: VIII-3 и V-1
МЛ: VIII-4 и VII-2
С: VIII-1 и VII-1
С1: VI-3 и V-4
ИГ: VI-2 и V-3

Leave a Comment