Право на бесплатне уџбенике имају ученици:

  • из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3;
  • са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  • који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;
  • првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Рок за достављање информација одељењским старешинама је петак 4. 3. 2022. године.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у Основној школи „Чегар“, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Рок за достављање документације одељењским старешинама је петак 25. 3. 2022. године.

Leave a Comment