На основу Правилника о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину („Сл. гласник РС – Просветни гласник” број 5/2021, 17/2021 и 1/2022) сретењски распуст почиње у понедељак, 14. фебруара 2022. године, а завршава се у петак, 18. фебруара 2022. године, а први наставни дан је 21. фебруар 2022. године.

Модел рада школе који ће се примењивати од 21. фебруара 2022. године биће познат након одлуке Тима а праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, у петак 18. фебруара 2022. године.

Leave a Comment