Обавештавају се родитељи деце рођене од 01.03.2014.
године до 28.02.2015. године да ће се упис ученика у I
разред за школску 2021/2022. годину вршити сваког
радног дана у канцеларији секретара ОШ „Чегар“ у
периоду од 23.02. до 26.03.2021. године (од 900 до 1330
часова).

Родитељи треба да са собом понесу:

  • извод из матичне књиге рођених за дете (на увид);
  • уверење о похађању припремног предшколског
    програма;
  • пријаву места пребивалишта – личну карту једног
    од родитеља (очитана ако је чипована) или уговор
    о куповини стана као доказ о становању.

Обавештење Дома здравља о систематским прегледима.

Leave a Comment