ОБАВЕШТЕЊЕ о почетку наставе у школи у другом полугодишту школске 2021/2022. године

На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, од понедељка 24. 1. 2022. године, сви разреди наставу похађају у школи и то: по првом моделу (непосредно у школи) ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда; по другом (комбинованом) моделу ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда. Матична школаПарни разреди…

Read More

Изостанци и правдање часова

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) Члан 84. став 1. тачке 4) и 5)Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави…

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ о наставку наставе у школи у првом полугодишту школске 2021/2022. године

Од понедељка 15.11.2021. године, сви разреди наставу похађају по првом моделу, у школи по следећем распореду: Матична школаПарни разреди – пре поднеНепарни разреди – после подне Горња ВрежинаПреподневна смена – млађи разреди.Поподневна смена – старији разреди.

Read More

Обавештење о распусту за ученике основних школа

Обавештавамо вас да је Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, на седници одржаној 4. новембра 2021. године донео одлуку да распуст за ученике основних школа траје од 8. до 12. новембра 2021. године, а први наставни дан је 15. новембар 2021. године. Ученици и родитељи ћe бити благовремено обавештени о моделима наставе који ћe…

Read More

Организација наставе од понедељка 20.9.

Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, почев од 20.9.2021. године настава се у основним школам на територији града Ниша одвија по првом моделу организације образовно-васпитног рада. Изузетак су одељења:IV-1 наставу похађа „онлајн”;VIII-2 наставу похађа по комбинованом моделу, тако што је Б група у школи у понедељак, среду и петак…

Read More

Организација наставе од понедељка 13.9.

Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, почев од 13.9.2021. године настава се у седмом и осмом разреду основних школа на територији града Ниша одвија по другом моделу организације образовно-васпитног рада. Настава за ученике од првог до четвртог разреда, као и за ученике петог и шестог разреда се одвија као…

Read More