Упис у припремно предшколско школске 2022/2023. године

Обавештавају се родитељи деце рођене од 1. 3. 2016. године до 28. 2. 2017. године да ће се упис ученика у припремне предшколске групе Основне школе „Чегар“ за школску 2022/2023. годину вршити сваког радног дана у канцеларији секретара ОШ „Чегар“ у периоду од 24. 2. до 31. 3. 2022. године (од 900 до 1330 часова).…

Read More

Упис у први разред школске 2022/2023. године

Обавештавају се родитељи деце рођене од 1. 3. 2015. године до 29. 2. 2016. године да ће се упис ученика у I разред за школску 2021/2022. годину вршити сваког радног дана у канцеларији секретара ОШ „Чегар“ у периоду од 24. 2. до 15. 3. 2022. године (од 900 до 1330 часова). Родитељи треба да са…

Read More

Наставак наставе у другом полугодишту школске 2021/22. године

На основу одлуке Тима а праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа (број 601-03-00033/24/2021-15) у понедељак 21.2.2022. године настава се похађа по првом моделу, непосредно остваривање образовно васпитног рада, по следећем распореду: Матична школаПарни разреди – пре подне.Непарни разреди – после подне. Горња ВрежинаПреподневна смена – млађи разреди.Поподневна смена – старији разреди.

Read More

Сретењски распуст

На основу Правилника о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2021/2022. годину („Сл. гласник РС – Просветни гласник” број 5/2021, 17/2021 и 1/2022) сретењски распуст почиње у понедељак, 14. фебруара 2022. године, а завршава се у петак, 18. фебруара 2022. године, а први наставни дан је 21. фебруар 2022. године. Модел рада школе који…

Read More

Обележавање Савиндана

Четвртак 27. 1. 2022. године је радни и ненаставни дан, те је долазак ученика у школу обавезан. Ученици у школу долазе по следећем распореду: Припремне предшколске групе: друга група у 10:00 прва група у 11:00 Млађи разреди парни разреди у 10:00 непарни разреди у 11:00 Старији разреди парни разреди А група у 10:00 парни разреди…

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ о почетку наставе у школи у другом полугодишту школске 2021/2022. године

На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, од понедељка 24. 1. 2022. године, сви разреди наставу похађају у школи и то: по првом моделу (непосредно у школи) ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда; по другом (комбинованом) моделу ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда. Матична школаПарни разреди…

Read More

Изостанци и правдање часова

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) Члан 84. став 1. тачке 4) и 5)Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави…

Read More

ОБАВЕШТЕЊЕ о наставку наставе у школи у првом полугодишту школске 2021/2022. године

Од понедељка 15.11.2021. године, сви разреди наставу похађају по првом моделу, у школи по следећем распореду: Матична школаПарни разреди – пре поднеНепарни разреди – после подне Горња ВрежинаПреподневна смена – млађи разреди.Поподневна смена – старији разреди.

Read More