Министарство просвете, науке и технолошког развоја је проследило школама обавештење да ће у оквиру пројекта „Бесплатни уџбеници“ за школску 2017/2018 годину, највећи део средстава бити утрошен за финансирање набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа и то:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ),
  2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2),
  3. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

  1. За ученике из социјално угрожених породица потребно је доставити решење центра са социјални рад којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  2. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе прилаже се за свако дете;
  3. За ученике са сметњама у развоју документација није потребна пошто је школа већ поседује у својој архиви.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи ученика треба да се пријаве и приложе одговарајућу документацију разредном старешини најкасније до 10. АПРИЛА 2017.године.