Обавештавају се родитељи деце рођене од 01.03.2011. године до 29.02.2012. године да ће се упис ученика у припремне предшколске групе Основне школе „Чегар“ за школску 2017/2018. годину вршити сваког радног дана у канцеларији секретара ОШ „Чегар“ у периоду од 06.03.2017. до 31.03.2017. године (од 900 до 1330 часова).

Родитељи треба да са собом понесу:

  • извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверену фотокопију);
  • пријаву места пребивалишта – личну карту једног од родитеља (очитана ако је чипована) или уговор о куповини стана као доказ о становању.