Родитељски састанци и подела ђачких књижица обавиће се по следећем распореду:
Матична школа:
Непарни разреди у петак 10.02 од 16.30.
Парни разреди у петак 10.02 од 17.00.
Горња врежина:
Старији разреди у понедељак 13.02. од 17.00.
Млађи разреди у понедељак 13.02. од 17.30.