У оквиру европске недеље програмирања у кабинету за рачунарство и информатику одржан је уводни час програмирања. Часу су присуствовали ученици од петог до осмог разреда.

Ученици се упознали са појмом алгоритма, структурираним програмирањем, синтаксом програмског језика C као и са развојним окружењем Dev C++.

Први задатак који су ученици решили је да напишу програм који ће проверити да ли је један број дељив другим. Код програма изгледа овако:

#include
#include

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) {
int m, n;
cin >> n >> m;
if(m==0) cout << "Deljenje nulom nema smisla." << endl; else
if(n%m!=0) cout << "Broj " << n << " nije deljiv brojem " << m << endl; else
cout << "Broj " << n << " je deljiv brojem " << m << endl;
system("pause");
return 0;
}