Jавнa набавкa мале вредности ради закључивања оквирног споразума

Организовање екскурзија и наставе у природи за  школску 2018/2019.годину. Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума. Позив за подношење понуде. Конкурсна документација.

Read More

Обавештење о закљученом уговору

Уговор о извођењу излета за припремно предшколско. Обавештење о закљученом уговору о извођењу излета за припремно предшколско. Уговор о извођењу излета за први разред. Обавештење о закљученом уговору о извођењу излета за први разред. Уговор о извођењу излета за други разред. Обавештење о закљученом уговору о извођењу излета за други разред. Уговор о извођењу излета…

Read More

Обавештење о закљученом уговору

Уговор о извођењу екскурзије за шести разред. Обавештење о закљученом уговору о извођењу екскурзије за шести разред. Уговор о извођењу рекреативне наставе за први разред. Обавештење о закљученом уговору о извођењу рекреативне наставе за први разред. Уговор о извођењу рекреативне наставе за други разред. Обавештење о закљученом уговору о извођењу рекреативне наставе за други разред.

Read More