Радници школе

Директор:
Горан Динић

Помоћници директора:
Данијела Максимовић (наст. историје)
Бојан Голубовић (наст. географије)
Соња Јовановић (наст. енглеског језика)
Дарко Симић (наст. физике)

Припремне предшколске групе:
Милица Јовановић
Косара Марковић
Јована Јанковић

Предавачи у млађим разредима:
Владица Стојановић
Маја Миленковић
Љиљана Денић
Maрија Стојановић
Светлана Петковић
Бојана Пешић
Бобан Раденковић
Лидија Стојановић
Татјана Стојменовић
Наташа Јовић
Лела Митровић
Сузана Првуловић
Драгана Јовановић
Даворка Босанац
Горан Милошевић
Биљана Стошић
Наташа Ћирић
Весна Добрић
Весна Михајловић
Ирена Кнежевић
Снежана Филиповић
Наташа Петровић
Сандра Николоћ
Милена Станковић

Предавачи у старијим разредима:
Српски језик – Слађана Јанковић, Весна Станојевић, Биљана Николић, Марија Новаковић, Александра Стојановић
Енглески језик – Марина Милановић, Соња Јовановић, Ана Живковић, Маша Вукадиновић, Габријела Поповић, Марија Здравковић
Немачки језик – Ивана Милошевић, Милена Костадиновић, Љубена Маринковић, Марија Здравковић
Руски језик – Радмила Динић
Математика – Славољуб Милосављевић, Јелена Крстић, Тања Китановић, Горица Павловић-Рајковић, Бојана Петковић
Физика – Дарко Симић, Татјана Мишић
Хемија – Мирко Спасић, Данијела Томић, Сандра Радоњић, Марина Петровић
Биологија – Слађана Илић, Јована Богдановић, Душан Живковић
Географија – Данијела Михаиловић, Александра Цветковић, Бојан Голубовић
Историја – Славиша Станковић, Данијела Максимовић, Александра Марковић
Техничко и информатичко образовање, Техника и технологија – Небојша Николић, Весна Марјановић, Дарко Симић
Ликовна култура – Биљана Џудовић, Марија Стојиљковић, Александра Георгијев, Синиша Величковић, Светлана Мићић
Музичка култура – Бранка Стојковић, Магдалена Кецман, Маријана Давинић
Физичко васпитање – Јелена Шврака-Ћирић, Срђан Јаковљевић, Драган Кантар, Предраг Цекић, Владимир Ристић
Информатика и рачунарство – Татјана Мишић, Саша Матијашевић, Весна Марјановић, Дарко Симић
Грађанко васпитање – Радмила Динић, Весна Анђелковић, Александра Стојановић
Верска настава – Милан Марковић

Стручни сарадници:
Психолог – Снежана Шундрић
Педагог – Соња Марковић
Логопед – Јелена Јовановић
Библиотекар – Милена Минић

Административни радници:
Секретар – Саша Симић
Шеф рачуноводства – Драгана Ристић
Благајник – Ружица Манић

Чистачице:
Весна Динић, Весна Милојковић, Олгица Алексић, Љиљана Спасојевић, Биљана Митровић, Јасмина Милић, Душанка Цветковић, Братислав Крстић, Милица Благојевић

Домар мајстор одржавања:
Иван Цветковић