Радници школе

Директор:
Горан Динић

Помоћници директора:
Данијела Максимовић (наст. историје)
Данијела Михаиловић (наст. географије)
Јелена Шврака Ћирић (наст. физичке културе)
Дарко Симић (наст. физике)

Припремне предшколске групе:
Милица Јовановић,
Лидија Стојановић,
Сандра Тошић

Предавачи у млађим разредима:
Владица Стојановић
Маја Миленковић
Љиљана Денић
Maрија Стојановић
Светлана Петковић
Бојана Пешић
Бобан Раденковић
Лидија Стојановић
Татјана Стојменовић
Наташа Јовић
Лела Митровић
Сузана Првуловић
Драгана Јовановић
Даворка Босанац
Горан Милошевић
Биљана Стошић
Наташа Ћирић
Весна Добрић
Весна Михајловић
Ирена Кнежевић
Снежана Филиповић
Наташа Петровић
Сандра Николоћ
Даница Стевановић

Предавачи у старијим разредима:
Српски језик – Слађана Јанковић, Весна Станојевић, Јасмина Лукић, Биљана Николић, Марија Новаковић
Енглески језик – Марина Милановић, Соња Јовановић, Ана Живковић, Маша Вукадиновић, Габријела Поповић, Зорана Стојковић
Немачки језик – Ивана Милошевић, Милена Костадиновић, Љубена Маринковић
Руски језик – Радмила Динић
Математика – Славољуб Милосављевић, Јелена Крстић, Тања Китановић, Горица Павловић-Рајковић, Бојана Петковић
Физика – Дарко Симић, Татјана Мишић
Хемија – Мирко Спасић, Маријана Денчић, Данијела Томић, Сандра Радоњић
Биологија – Слађана Илић, Јована Богдановић, Душан Живковић
Географија – Данијела Михаиловић, Александра Цветковић, Бојан Голубовић, Тамара Богдановић
Историја – Славиша Станковић, Данијела Максимовић, Александра Марковић
Техничко и информатичко образовање, Техника и технологија – Небојша Николић, Весна Марјановић, Дарко Симић
Ликовна култура – Биљана Џудовић, Марија Стојиљковић, Александра Георгијев, Милан Николић, Синиша Величковић, Светлана Мићић
Музичка култура – Владимир Станкулић, Бранка Стојковић, Маријана Давинић
Физичко васпитање – Зорица Дуковски, Јелена Шврака-Ћирић, Срђан Јаковљевић, Драган Кантар, Предраг Цекић
Информатика и рачунарство – Татјана Мишић, Саша Матијашевић, Весна Марјановић, Бојана Петковић, Дарко Симић, Мирољуб Ћупић
Грађанко васпитање – Радмила Динић, Марија Новаковић, Биљана Николић
Верска настава – Тања Трашевић Спасић

Стручни сарадници:
Психолог – Снежана Шундрић
Педагог – Соња Марковић
Логопед – Јелена Јовановић
Библиотекар – Милена Минић

Административни радници:
Секретар – Саша Симић
Шеф рачуноводства – Драгана Ристић
Благајник – Ружица Манић

Помоћни радници:
Весна Динић, Весна Милојковић, Олгица Алексић, Љиљана Спасојевић, Биљана Митровић, Јасмина Милић, Душанка Цветковић, Иван Цветковић, Милинко Милојковић, Братислав Крстић, Милица Благојевић, Биљана Станковић