Радници школе

Директор:
Горан Динић

Помоћници директора:
Данијела Максимовић (наст. историје)
Бојан Голубовић (наст. географије)
Соња Јовановић (наст. енглеског језика)

Припремне предшколске групе:
Ивана Петковић
Сандра Тошић
Јована Јанковић

Предавачи у млађим разредима:
Владица Стојановић
Маја Миленковић
Љиљана Денић
Maрија Стојановић
Светлана Петковић
Бојана Пешић
Лидија Стојановић
Татјана Стојменовић
Наташа Јовић
Лела Митровић
Сузана Првуловић
Драгана Јовановић
Даворка Босанац
Горан Милошевић
Биљана Стошић
Наташа Ћирић
Весна Добрић
Весна Михајловић
Ирена Кнежевић
Снежана Филиповић
Наташа Петровић
Сандра Николоћ
Милена Станковић
Милена Ђорђевић
Милан Ристић

Предавачи у старијим разредима:
Српски језик – Слађана Јанковић, Весна Станојевић, Биљана Николић, Марија Новаковић
Енглески језик – Марина Милановић, Соња Јовановић, Ана Живковић, Маша Вукадиновић, Марија Здравковић, Тамара Милосављевић
Немачки језик – Ивана Милошевић, Милена Костадиновић, Љубена Маринковић, Ана Митић
Руски језик – Радмила Динић
Математика – Славољуб Милосављевић, Јелена Крстић, Тања Китановић, Бојана Петковић, Милена Кенић, Јасмина Тотић
Физика – Дарко Симић, Татјана Мишић
Хемија – Мирко Спасић, Марина Петровић, Виолета Раденковић
Биологија – Слађана Илић, Јована Богдановић, Јелена Јовановић
Географија – Данијела Михаиловић, Александра Цветковић, Бојан Голубовић
Историја – Славиша Станковић, Данијела Максимовић, Драгана Николић
Техничко и информатичко образовање, Техника и технологија – Небојша Николић, Весна Марјановић, Дарко Симић
Ликовна култура – Биљана Џудовић, Марија Стојиљковић, Александра Георгијев, Светлана Мићић
Музичка култура – Бранка Стојковић, Магдалена Кецман, Маријана Давинић
Физичко васпитање – Срђан Јаковљевић, Драган Кантар, Предраг Цекић, Владимир Ристић, Маријан Томић, Снежана Пешић, Небојша Митић
Информатика и рачунарство – Татјана Мишић, Саша Матијашевић, Весна Марјановић, Дарко Симић
Грађанко васпитање – Радмила Динић, Весна Анђелковић, Биљана Николић
Верска настава – Милан Марковић

Стручни сарадници:
Психолог – Снежана Шундрић
Педагог – Соња Марковић
Логопед – Јелена Јовановић
Библиотекар – Радмила Динић, Весна Анђелковић

Административни радници:
Секретар – Саша Симић
Шеф рачуноводства – Драгана Ристић
Благајник – Ружица Манић

Чистачице:
Весница Динић, Весна Милојковић, Олгица Алексић, Љиљана Спасојевић, Биљана Митровић, Јасмина Милић, Душанка Цветковић, Братислав Крстић, Милица Благојевић

Домар мајстор одржавања:
Иван Цветковић