Извештај и одлука о закључивању оквирног споразума – екскурзије 2016/2017

Извештај о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума.

Одлука о закључљњу оквирног споразума.