Обавештење о закљученом уговору

Уговор за извођење једнодневне екскурзије припремне предшколске групе.
Уговор за извођење једнодневне екскурзије првог разреда.
Уговор за извођење једнодневне екскурзије другог разреда.
Уговор за извођење једнодневне екскурзије трећег разреда.
Уговор за извођење једнодневне екскурзије четвртог разреда.

Обавештење о закљученом Уговору за извођење једнодневне екскурзије припремне предшколске групе.
Обавештење о закљученом Уговору за извођење једнодневне екскурзије првог разреда.
Обавештење о закљученом Уговору за извођење једнодневне екскурзије другог разреда.
Обавештење о закљученом Уговору за извођење једнодневне екскурзије трећег разреда.
Обавештење о закљученом Уговору за извођење једнодневне екскурзије четвртог разреда.

Обавештење о закљученом уговору

Уговор за извођење рекреативне наставе припремне предшколске групе.
Уговор за извођење рекреативне наставе првог разреда.
Уговор за извођење рекреативне наставе другог разреда.
Уговор о извођењу екскурзије петог разреда.
Анекс Уговора о извођењу екскурзије петог разреда.

Обавештење о закљученом Уговору за извођење рекреативне наставе припремне предшколске групе.
Обавештење о закљученом Уговору за извођење рекреативне наставе првог разреда.
Обавештење о закљученом Уговору за извођење рекреативне наставе другог разреда.
Обавештење о закљученом Уговору о извођењу екскурзије петог разреда.
Обавештење о закљученом Анексу Уговора о извођењу екскурзије петог разреда.

Обавештење о закљученим уговорима

Уговор о извођењу рекреативне наставе за трећи разред.
Обавештење о закљученом уговору о извођењу рекреативне наставе за трећи разред.
Уговор о извођењу рекреативне наставе за четврти разред.
Обавештење о закљученом уговору о извођењу рекреативне наставе за четврти разред..

Jавнa набавкa мале вредности ради закључивања оквирног споразума

Организовање екскурзија и наставе у природи за  школску 2018/2019.годину.

Позив за подношење понуде.
Конкурсна документација.