Почетак школске 2017/2018. године

Школска 2017/2018. година почиње у петак 01.09.2017. године по следећем распореду:

Матична школа:
непарни разреди – 730
парни разреди – 1330

Горња Врежина:
старији разреди – 730
млађи разреди – 1330

Свечани пријем ђака првака је у петак 01.09.2017. и то:
у матичној школи од 1100
у Горњој Врежини од 1330

Правилници

ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2017/2018. годину.

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања.

Родитељски састанци

Родитељски састанци и подела ђачких књижица обавиће се по следећем распореду:
Матична школа:
Непарни разреди у среду 28.06 од 19.00.
Парни разреди у среду 28.06 од 19.30.
Горња врежина:
Старији разреди у среду 28.06. од 19.30.
Млађи разреди у среду 28.06. од 19.00.

Обавезна имунизација деце

Обавезна имунизација деце која НИСУ вакцинисана против хепатита Бе, ученика шестог разреда, обавиће се по следећем распореду:

07.06.2017.у 14ч ОШ „Чегар“
08.06.2017.у 14ч ОШ „Чегар“
08.06.2017.у 15ч Горња Врежина (шести и седми)

Ученици са собом треба да понесу:

  • здравствену књижицу,
  • лични картон о извршеним имунизацијама (картице вакцинисања)

 

Бесплатни уџбеници

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је проследило школама обавештење да ће у оквиру пројекта „Бесплатни уџбеници“ за школску 2017/2018 годину, највећи део средстава бити утрошен за финансирање набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа и то:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ),
  2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2),
  3. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

  1. За ученике из социјално угрожених породица потребно је доставити решење центра са социјални рад којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  2. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе прилаже се за свако дете;
  3. За ученике са сметњама у развоју документација није потребна пошто је школа већ поседује у својој архиви.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи ученика треба да се пријаве и приложе одговарајућу документацију разредном старешини најкасније до 10. АПРИЛА 2017.године.

Упис у припремно предшколско

Обавештавају се родитељи деце рођене од 01.03.2011. године до 29.02.2012. године да ће се упис ученика у припремне предшколске групе Основне школе „Чегар“ за школску 2017/2018. годину вршити сваког радног дана у канцеларији секретара ОШ „Чегар“ у периоду од 06.03.2017. до 31.03.2017. године (од 900 до 1330 часова).

Родитељи треба да са собом понесу:

  • извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверену фотокопију);
  • пријаву места пребивалишта – личну карту једног од родитеља (очитана ако је чипована) или уговор о куповини стана као доказ о становању.