Правилници

ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2017/2018. годину.

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања.

Родитељски састанци

Родитељски састанци и подела ђачких књижица обавиће се по следећем распореду:
Матична школа:
Непарни разреди у среду 28.06 од 19.00.
Парни разреди у среду 28.06 од 19.30.
Горња врежина:
Старији разреди у среду 28.06. од 19.30.
Млађи разреди у среду 28.06. од 19.00.

Обавезна имунизација деце

Обавезна имунизација деце која НИСУ вакцинисана против хепатита Бе, ученика шестог разреда, обавиће се по следећем распореду:

07.06.2017.у 14ч ОШ „Чегар“
08.06.2017.у 14ч ОШ „Чегар“
08.06.2017.у 15ч Горња Врежина (шести и седми)

Ученици са собом треба да понесу:

 • здравствену књижицу,
 • лични картон о извршеним имунизацијама (картице вакцинисања)

 

Бесплатни уџбеници

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је проследило школама обавештење да ће у оквиру пројекта „Бесплатни уџбеници“ за школску 2017/2018 годину, највећи део средстава бити утрошен за финансирање набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа и то:

 1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ),
 2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2),
 3. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

Школи као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

 1. За ученике из социјално угрожених породица потребно је доставити решење центра са социјални рад којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 2. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе прилаже се за свако дете;
 3. За ученике са сметњама у развоју документација није потребна пошто је школа већ поседује у својој архиви.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи ученика треба да се пријаве и приложе одговарајућу документацију разредном старешини најкасније до 10. АПРИЛА 2017.године.

Упис у припремно предшколско

Обавештавају се родитељи деце рођене од 01.03.2011. године до 29.02.2012. године да ће се упис ученика у припремне предшколске групе Основне школе „Чегар“ за школску 2017/2018. годину вршити сваког радног дана у канцеларији секретара ОШ „Чегар“ у периоду од 06.03.2017. до 31.03.2017. године (од 900 до 1330 часова).

Родитељи треба да са собом понесу:

 • извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверену фотокопију);
 • пријаву места пребивалишта – личну карту једног од родитеља (очитана ако је чипована) или уговор о куповини стана као доказ о становању.

Упис у први разред

Обавештавају се родитељи деце рођене од 01.03.2010. године до 28.02.2011. године да ће се упис ученика у I разред за школску 2017/2018. годину вршити сваког радног дана у канцеларији секретара ОШ „Чегар“ у периоду од 06.03. до 24.03.2017. године (од 900 до 1330 часова).

Родитељи треба да са собом понесу:

 • извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал или оверену фотокопију);
 • уверење о похађању припремног предшколског програма;
 • пријаву места пребивалишта – личну карту једног од родитеља (очитана ако је чипована) или уговор о куповини стана као доказ о становању.

Родитељски састанци

Родитељски састанци и подела ђачких књижица обавиће се по следећем распореду:
Матична школа:
Непарни разреди у петак 10.02 од 16.30.
Парни разреди у петак 10.02 од 17.00.
Горња врежина:
Старији разреди у понедељак 13.02. од 17.00.
Млађи разреди у понедељак 13.02. од 17.30.

Наставак школске године – 11.01.2017.

На основу дописа Школске управе Ниш а на основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја школска година се наставља у среду 11. јануара 2017. године.

Наставу пре подне похађају ученици парних разреда, док су ученици непарних разреда после подне.

Допис Министарства.

Због грипа продужен школски распуст

Молимо родитеље/старатеље да обавесте разредне старешине (до понедељка 09.01.2017. до 10 часова) уколико њихова деца због грипа не могу да похађају часове од среде 11.01.2017. године.

Све додатне информације ће благовремено бити објављене на сајту школе и групи на фејсбуку.

Хвала!

Министарство просвете, науке и технолошког развоја: Због грипа продужен школски распуст