Jавнa набавкa мале вредности ради закључивања оквирног споразума

Организовање екскурзија наставе у природи за  школску 2017/2018.годину.

Позив за подношење понуде.

Конкурсна документација.