Почетак школске 2017/2018. године

Школска 2017/2018. година почиње у петак 01.09.2017. године по следећем распореду:

Матична школа:
непарни разреди – 730
парни разреди – 1330

Горња Врежина:
старији разреди – 730
млађи разреди – 1330

Свечани пријем ђака првака је у петак 01.09.2017. и то:
у матичној школи од 1100
у Горњој Врежини од 1330

Правилници

ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2017/2018. годину.

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања.

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања.