Обавештење о закљученом уговору за рекреативну наставу

Обавештење о закљученом уговору за рекреативну наставу трећег разреда.

Обавештење о закљученом уговору за рекреативну наставу четвртог разреда.

Извештај и одлука о закључивању оквирног споразума – екскурзије 2016/2017

Извештај о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума.

Одлука о закључљњу оквирног споразума.

Jавнa набавкa мале вредности ради закључивања оквирног споразума

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.годину

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – пријава

Конкурсна документација