Обавештење о почетку школске 2020/21. године

У ШКОЛУ СЕ ПОЛАЗИ 01.09.2020. ГОДИНЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

МАТИЧНА ШКОЛА

НЕПАРНИ РАЗРЕДИ – ПРЕ ПОДНЕ

ПАРНИ РАЗРЕДИ – ПОПОДНЕ

 

МЛАЂИ ПРЕПОДНЕ:

МЛАЂИ РАЗРЕДИ ГРУПА „А“ – ОД 7:30 ДО 10:00

                                ГРУПА „Б“ – ОД 10:30 ДО 12:25

МЛАЂИ ПОПОДНЕ:

МЛАЂИ РАЗРЕДИ ГРУПА „А“ – ОД 13:00 ДО 15:30

ГРУПА „Б“ – ОД 16:00 ДО 17:55

СТАРИЈИ ПРЕПОДНЕ ОД 7:30 ДО 11:45

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ ПОПОДНЕ ОД 13:30 ДО 17:45

У ПРВОЈ НЕДЕЉИ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ „А“ ГРУПА ЈЕ У ШКОЛИ У ПОНЕДЕЉАК, СРЕДУ И ПЕТАК; ГРУПА „Б“ УТОРАК И ЧЕТВРТАК

У НАРЕДНОЈ НЕДЕЉИ СЕ РОТИРАЈУ ГРУПЕ.

ГОРЊА ВРЕЖИНА

ПРЕПОДНЕВНА МЛАЂИ ПРВЕ НЕДЕЉЕ ОД 7:30 НАРЕДНЕ МЛАЂИ 13:30

ПОПОДНЕВНА СТАРИЈИ ПРВЕ НЕДЕЉЕ ОД 13, НАРЕДНЕ ОД 7:30

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 31.08.2020. У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ:

V – РАЗРЕД, 16h У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ

I – РАЗРЕД, 17h У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 31.08.2020. У ГОРЊОЈ ВРЕЖИНИ:

I И V – РАЗРЕД, 11h У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ

 

Планови реализације 2020

План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу

Pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja

VIII-razred   VII-razred   VI-razred   V-razred   IV-razred   III-razred   II-razred   I-razred

uputstvo-o-merama-zastite_cyr

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020 2021

Prilog 2_Format mesecnog izveštaja o radu osnovne skole

Prilog 1_Format operativnog plana osnovne skole

Organizacija-obrazovno-vaspitnog-rada-OS-Covid-19

Зуов-Стручно упутство физичко

Бесплатни уџбеници 2020/21.

Издвојено

Право на бесплатне уџбенике остварују:
1. ученици из породица корисника новчане социјалне помоћи;
2. ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (ИОП и ученици који не раде по ИОП-у, али имају потребу за прилагођавањем – увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) и
3. ученици који су у породици треће и свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
Потребна документација:
1. Уверење о остваривању права на новчану социјалну помоћ;
2. Решење ИОП;
3. Потврда о редовном школовању првог и другог детета, уколико не похађају нашу школу.
Разредни старешина прикупља документацију и попуњава образац.
Рок за прикупљање података је уторак 9.6.